Akreditované vzdělávání

Vzdělávací kurzy pro pedagogy zaštítěné akreditací MŠMT jsou nejnovějším rozšířením naší nabídky.

Image pedagoga – manažera

Každý úspěch začíná prvním dojmem. Pozitivní dojem, neboli image, je založen na naší vlastní vyrovnanosti a pochopení sebe sama. Všichni máme svou osobnost, se kterou se postupně učíme pracovat, a kterou můžeme rozvíjet. Seminář pomůže účastníkům objevit jedinečnost své povahy i vzhledu a čerpat tak z vlastní originality. Harmonie každého z nás je základním kamenem pro pevné sebevědomí a dosahování cílů. Každý z nás může získat to, co si opravdu přeje.

Hlavním cílem je naučit ředitele – vedoucí pracovníky, jak mají vystupovat, jak se oblékat, jak komunikovat s veřejností a najít své vlastní image.

Etiketa pro děti

Základní sociální a společenské návyky získáme v rodině. Dítě se učí nejenom formou příkazů a zákazů, ale především napodobováním vzorů. Tento základ si nese dítě nese s sebou a dále rozvíjí v dalších letech vzdělávání v různých institucí, v osobním a dalším společenském životě.

Hlavním cílem je seznámit pedagogy s trendy a metodami pro předškolní a základní vzdělávání 1. stupně v oblasti společenské výchovy. Ukázat pedagogům, jak vhodně zařadit etiketu do výuky tak, aby hravou formou nasměrovala děti ke správným návykům.