Semináře pro jednotlivce i firmy

Kurzy pro firmy, manažery, podnikatele, reprezentanty firem, obchodní zástupce a každého, komu záleží na tom, jak působí na své okolí. Učíme pravidla etikety, vystupování na veřejnosti, komunikaci, rétoriku i tvorbu image. Během našich školení každý zjistí, kde má v těchto oblastech své silné stránky, v čem tkví jeho slabiny a jak na nich pracovat. Naše klienty školíme tak, aby všechny získané informace dovedli aplikovat v praxi a byli připraveni elegantně zvládnout každou situaci. Obsah semináře vždy upravujeme podle potřeb klienta.

RÉTORIKA A VYSTUPOVÁNÍ aneb POUZE MÓDNÍ DOPLNĚK UŽ DNES NESTAČÍ

Seminář se zaměřuje na mluvu, řeč těla, komunikaci, vystupování na veřejnosti, zacházení s trémou, prezentaci sama sebe a své firmy, firemní dress code, práci kamerou a čtení textů.

Klient se na kurzu naučí kultivovat svůj projev, seznámí se s technikami neverbální komunikace, pozná tajemství nejlepších řečníků i to, v čem sám dělá chyby. Odhalí své přednosti, zjistí, jak podtrhnout svou image a jak na sobě v těchto oblastech dál pracovat.

Školení se skládá z teoretické části a praktického tréninku. Každý účastník dostane materiály k semináři předem a po jeho skončení potvrzený certifikát společnosti imageberu, s. r. o.

Kurz je určen manažerům, podnikatelům, reprezentantům firem, obchodním zástupcům a každému, kdo chce svým vystupováním dobře působit na své okolí.

Tento seminář je možné absolvovat jako jednodenní školení, nicméně doporučujeme ho nakombinovat s navazujícím seminářem Rétorika a vystupování aneb časy se mění, ale Váš úspěch nikoliv. 

Celým dnem provází herec a moderátor Jan Čenský a módní poradkyně a lektorka Lenka Bernardes.

RÉTORIKA A VYSTUPOVÁNÍ aneb ČASY SE MĚNÍ, ALE VÁŠ ÚSPĚCH NIKOLIV

Tento seminář je nadstavbou semináře Rétorika a vystupování aneb pouze módní kravata už dnes nestačí a nelze ho tedy absolvovat jako jednodenní školení.

V kurzu se zaměřujeme na práci s větším publikem a ovládání vyššího společenského protokolu. Účastník bude připraven na slavnostní projevy, veřejná vystoupení, práci s mikrofonem a před kamerou, vyšší společenský protokol v rámci společenské módy a bude znát obchodní a společenskou etiketu.

Školení se skládá z teoretické části a praktického tréninku. Každý účastník předem dostane materiály a po skončení semináře potvrzený certifikát společnosti imageberu s.r.o.

Kurz je určen manažerům, podnikatelům, reprezentantům firem, obchodním zástupcům a každému, kdo chce dobře zapůsobit a zvládnout jakoukoli společenskou událost. Celým dnem provází herec a moderátor Jan Čenský a módní poradkyně a lektorka Lenka Bernardes.

Rozvoj dětského talentu a umění komunikace

Celodenní seminář věnovaný objevování a rozvoji talentů dětí a jejich praktickému využití v prezentaci a komunikaci. Dnem provází Jan Mühlfeit, Kateřina Novotná, Jan Čenský a Lenka Bernardes. Kurz je určen primárně dětem ve věku 9–17 let s doprovodem rodičů.

V dopolední části se Kateřina Novotná a Jan Mühlfeit věnují zejména tématům pozitivní psychologie a fungování našeho mozku; hledání pravého já, své autentičnosti a výjimečnost; energie, motivace, inspirace a jak s nimi pracovat v mladém věku; škola vs. inovace a technologie; podstata osobní mise;mentální odolnost.

V odpolední části se rodiče a děti dozví, proč je důležité se naučit správně komunikovat, vystupovat a také prezentovat. Hlavními tématy jsou umění prezentace; prezentace sebe sama; základy komunikace, vystupování a etikety; základní znalosti dress code; praktické cvičení: mluva, řeč těla a čtení textů.